Vlaamse stem olympiade

  • Leeftijd: 1ste graad secundair onderwijs (12-14 jaar)

www.stemolympiade.be/VSO

Vlaamse junior STEM olympiade

  • Leeftijd: 6de leerjaar lager onderwijs (11-12 jaar)

www.stemolympiade.be/VJSO

Advertenties