mediawijsheid

Kinderen zijn vlotte mediagebruikers. Programma’s in het Engels, Frans,… intuïtief weten ze wat ze moeten doen. Het onderwijs heeft de taak om kinderen te vormen tot bewuste, creatieve en kritische mediagebruikers of met andere woorden mediawijze burgers.

Dit zal hun positie in de maatschappij versterken en bijdragen aan:

 • het verhogen van het welbevinden (verschillende media helpen ons te ontspannen, te plannen,…)
 • het verbeteren van de zelfredzaamheid (nota’s van een zieke vriend mailen, gerecht maken aan de hand van een recept,…)
 • het efficiënter informeren (dienstregeling bus, trein,… vakantiekampen opzoeken,…)
 • het efficiënter communiceren (post-it met info, foto’s op de klasblog van een uitstap,…)
 • hun eigen vorming en leren (digitale leerboeken, instuctiefilmpje bekijken, educatieve spelletjes spelen,…)
 • het versterken van hun eigen creatieve vormgeving (muziekje maken, stopmotionfilmpje,…)

Dat impliceert dat leerlingen de volgende aspecten, waarrond het leerplan media is opgebouwd, in onderlinge samenhang beheersen:

 1. Attitudinale doelen
 2. Media begrijpen (Het is belangrijk dat we verschillende media kennen, weten waarvoor ze dienen en hoe ze worden gebruikt, weten dat media de werkelijkheid kleuren, dat ze een impact hebben op de leefwereld van mensen,…)
  1. Media hebben een impact op mij en anderen
  2. Begrijpen van de relatie zender – boodschapper – ontvanger(s) – medium
 3. Media gebruiken (Actief deelnemen aan de mediasamenleving begint met de vaardigheden om media technisch te kunnen gebruiken)
  1. Apparaten, software verkennen en gebruiken
  2. Media gebruiken om muzisch te creëren
  3. Informatie vinden en/of verwerken
  4. Versterken van een boodschap
 4. Communiceren via media (Kinderen gaan op zoek naar manieren om hun boodschap via media aantrekkelijker en functioneler te maken, ze leren hoe ze een digitale identiteit kunnen bouwen, ze leren authentiek zijn, verkennen normen en waarden van een online gemeenschap,…)
  1. Een functionele en aantrekkelijke boodschap overbrengen aan anderen
  2. Participeren aan sociale netwerken
 5. Nadenken over het eigen mediagebruik (Het is belangrijk dat kinderen weten hoe ze op een veilige en bewuste manier ‘pret op het net‘ kunnen beleven. Ze leren omgaan met ongewone / ongewenste informatie, ze leren andermans informatie respecteren en hun eigen informatie beschermen)
  1. Reflecteren op het eigen mediagebruik
  2. veilig omgaan met internet, chatten, … (e-safety)
  3. Verantwoord omgaan met boodschappen
Advertenties