Integratie van ict in het onderwijs….

Technological Pedagogical Content Knowledge

technologische pedagogische inhoudelijke kennis

Het TPACK model kan leerkrachten helpen bij het maken van de keuze hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen.

Om een les te maken kies je uit elke ballon een ‘woord’

bv. Frans tabletpictionary -> We laten leerlingen woordenschat inoefenen d.m.v. tekenen op de tablet

bv. wereldoriëntatiegoogle mapsgroepswerk -> We laten de leerlingen zelf de route opzoeken die we met het openbaar vervoer zullen moeten afleggen om ergens naartoe te gaan.

tpack